DELIGHT ĐỒNG HÀNH & SẺ CHIA

21056129_2018985518335774_6298835695888225809_o

DELIGHT ĐỒNG HÀNH & SẺ CHIA

Chuyến xe nhân đạo thường niên của Delight đã dừng chân tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh và Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Định:

20767936_2010155689218757_6521731809597008472_n 20746031_2010164859217840_8428221652171333016_o 21083340_2018985135002479_3691871224468845012_o 21056020_2018984805002512_1089872391100856448_o 21055110_2018984915002501_5043137536806334414_o 21054975_2018985425002450_2748377886061485023_o

Post by admin

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.