Posts tagged "tuyển dụng"

Tag Archives: tuyển dụng

Thời trang Delight tuyển dụng nhiều vị trí

Nhân viên kinh doanh chuyên ngành thời trang công sở. Mô tả – Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới – Tư vấn về sản phẩm – Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, gmail, SMS,…. – Đề xuất với Giám đốc các giải pháp kinh doanh nhằm đạt doanh số. – Các nhiệm vụ … Continue reading Thời trang Delight tuyển dụng nhiều vị trí